Priser

Journalistik, PR & Kommunikation
Som udgangspunkt Dansk Journalistforbunds vejledende vilkår for journalistik, PR og kommunikation på freelancebasis.

Se de vejledende vilkår på www.journalistforbundet.dk

Oversættelse
Som udgangspunkt Justitsministeriets vejledende retningslinjer for honorering af statsautoriserede translatører.

Se de vejledende retningslinjer på www.retsinformation.dk