Oversættelse

Oversættelse fra tysk til dansk
Som statsautoriseret translatør i tysk har jeg mere end 20 års erfaring med oversættelse mellem tysk og dansk.

I dag oversætter jeg kun til mit eget modersmål – dvs. fra tysk til dansk.

Jeg oversætter først og fremmest økonomiske, juridiske og almensproglige tekster. I de senere år har jeg specialiseret mig i Femern Bælt-projektet.

Som udgangspunkt løser jeg kun opgaver for virksomheder og organisationer.