Journalistik

Mine fokusområder er sundhed/sygdom, arbejdsmarked og forbrug.

Jeg skriver artikler og andre tekster til både trykte og webmedier – herunder fagblade.